To jest Gimnazjum - o projekcie

„TO JEST GIMNAZJUM”

Projekt TO JEST GIMNAZJUM jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Termin realizacji projektu : wrzesień 2011  - sierpień 2013

Beneficjent projektu : Urząd Gminy  w Konopiskach

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III z gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Konopiska:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii

- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach

- Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach

W skład grupy docelowej wchodzą gimnazjaliści objęci wsparciem w dziedzinie poradnictwa i doradztwa zawodowego. Wśród nich znajdują też uczniowie wykazujący szczególne zainteresowania i uzdolnienia w zakresie edukacji obywatelskiej, sztuki teatralnej i informatyki.

Cel projektu:

-Rozwój zainteresowań, uzdolnień i kompetencji uczniów, aktywizacja poprzez udział w rozwijających zajęciach pozalekcyjnych poprzez organizację zajęć z dziedziny: informatyki, teatru, zasad demokracji.
- Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
- Utworzenie Szkolnych Ośrodków Karier.

Cele szczegółowe to:

- Rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów ze szczególnym  uwzględnieniem kompetencji kluczowych:

v  porozumiewania się w języku ojczystym

v  kompetencje informatyczne, uczenia się, społeczne i obywatelskie

v  świadomość i ekspresja kulturalna

v  profesjonalna pomoc dla uczniów w podjęciu decyzji edukacyjnej i zawodowej

- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w 3 Gimnazjach dzięki organizacji czasu wolnego poprzez udział w rozwijających zajęciach pozalekcyjnych
- wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć  z poradnictwa i doradztwa zawodowego pod kątem eliminacji stereotypów związanych z wyborem drogi edukacyjno-zawodowej
- utworzenie w każdym Gimnazjum Szkolnych Ośrodków Karier

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych dzięki utworzeniu:

- 3 Kół Teatralnych
- 4 Kół Młodych Demokratów
- 3 Kół Informatycznych
- Szkolne Ośrodki Karier w każdym  Gimnazjum
- Wprowadzenie zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego

Zajęcia w poszczególnych kołach spowodują:

- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej każdego Gimnazjum
- pozwolą uczniom podjąć odpowiednie decyzje, co do wyboru swojej drogi edukacyjnej i zawodowej
- uczniowie będą mogli poznać swoje możliwości, zainteresowania i uzdolnienia
- rozwiną zainteresowanie sztuką teatralną
- zwiększą umiejętność obserwacji i interpretacji otaczającego świata oraz zrozumienia zasad demokracji
- występy artystyczne umożliwią doskonalenie umiejętności komunikowania się w zespole, kształtowanie osobowości i wrażliwości
- przygotują uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym

Biuro projektu:

Świetlica środowiskowa

ul. Sportowa 1, 42-274 Konopiska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik projektu: Jolanta Domalewska –Krocz

Asystent projektu : Paweł Bekus

Specj. ds. promocji i informacji : Agnieszka Kołodziejczyk

Obsługa księgowa: Marta Czaja

Osoby prowadzące zajęcia w projekcie TO JEST GIMNAZJUM

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii :

Koło Teatralne : Anna Ankowska

SZOK: Agnieszka Kotarska

Koło Młodych Demokratów: Sylwia Herman

Koło Informatyczne: Dariusz Herman

Poradnictwo i doradztwo zawodowe: Tamara Gwóźdź

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach:

Koło Teatralne : Agnieszka Jakubowska

SZOK: Anna Pietras

Koło Młodych Demokratów: Anna Trzepizur

Koło Informatyczne: Artur Żukow

Poradnictwo i doradztwo zawodowe: Tamara Gwóźdź

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach:

Koło Teatralne : Alicja Kamińska

SZOK: Beata Ciuk

Koło Młodych Demokratów: Ilona Siemiętowska

Koło Informatyczne: Izabela Stanisz

Poradnictwo i doradztwo zawodowe: Kamila Gniatkowska-Szczerbak

 
Nawigacja: Home To jest Gimnazjum To jest Gimnazjum - o projekcie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj1
Wszystkie w tygodniu44
Ostatni miesiąc194
Suma wejść466536