Podziękowanie

Drukuj

REWELACYJNE WYNIKI  SPRAWDZIANÓW UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KONOPISKA

W całej Polsce, w dniu 01 kwietnia 2015r., uczniowie sprawdzili swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

Uczniowie klas VI naszych szkół podstawowych z poszczególnych etapów „Sprawdzianu szóstoklasisty”  w skali 167 gmin województwa śląskiego, uzyskali wyniki:

III miejsce z języka polskiego

II miejsce z matematyki

II miejsce z języka angielskiego

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół.