"BARBÓRKA"

Drukuj

Święta Barbara – patronka górników jest w naszej gminie szczególnie czczona z uwagi na tradycje istnienia w przeszłości na tym terenie wielu kopalń rud żelaza. Jest jeszcze wiele rodzin, w których pamięta się, że w tym dniu górniczy stan ma swoje święto. Życzenia płyną w kierunku górników pracujących, emerytowanych oraz ich rodzin. Wspomina się również Tych, którzy odeszli, często w wyniku górniczych katastrof. Gminne obchody górniczego święta od kilku już lat organizuje Stowarzyszenie Górników przy wsparciu firmy GÓR-BUD. Osoby Panów Krzysztofa Micińskiego, Marka Raka i Edwarda Turskiego – prezesów firm górniczych związanych z naszą gminą przyczyniają się do organizacji tego święta.
Tegoroczne obchody barbórkowe tradycyjnie rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona 
o godz. 10.00 w Kościele pw. św. Walentego w Konopiskach przez księdza proboszcza Sławomira Kaczmarka. W uroczystości uczestniczyły władze gminy na czele z Panem wójtem Jerzym Żurkiem oraz przewodniczącym rady gminy Konopiska Panem Edwardem Bałdygą, reprezentanci organizacji pozarządowych, szkół i instytucji związanych z górnictwem wraz z pocztami sztandarowymi oraz liczni mieszkańcy naszej gminy. Po mszy świętej wszyscy przeszli pod Pomnik – wagonik górniczy wraz z tablicą, który jest upamiętnieniem górników pracujących w kopalniach rud żelaza, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili swoich gości na poczęstunek.

MK/GCKiR

GALERIA