Ogłoszenie o przetargu

Drukuj

Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową :

Jest to niezabudowana działka nr 767/41 położona we wsi Konopiska o pow. 1.325 m 2 zapisana w KW 52578

Cena wywoławcza 137.000,00 zł. netto

Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2015 r. o godz. 11,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach przy ul. Lipowej 5

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 15.12.2015 r.

Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów nastąpi w dniu 22.12.2015 r. bez odsetek.

Bliższe informacje ( pokój nr 2 parter ) tel. 0-34 32 – 82 – 405