KAMPANIA SPOŁECZNO- EDUKACYJNA „Powiedz NIE przemocy”

Email Drukuj PDF

W dniu 1 lipca 2011r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało podział środków finansowych na Program Osłonowy pt. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Podmioty aplikujące o środki finansowe w ramach Programu składały dokumentację wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego Wojewody, który ocenił programy pod względem spełniania wymogów formalnych. Natomiast Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dokonał oceny programów pod względem merytorycznym.

Podmioty, które uzyskały największą liczbę punktów, otrzymały dofinansowanie na realizację programów.

Wśród 81 podmiotów, którzy otrzymali dotację znalazła się gmina Konopiska, która uzyskała kwotę 19.909,00 zł na realizację projektu „Powiedz NIE przemocy”. Wkład własny gminy w realizację projektu wyniesie 7 921,45 zł.

Projekt ten został opracowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach przez Magdalenę Badora i Agnieszkę Ledwoń.

Celem ogólnym projektu „Powiedz NIE przemocy” jest  poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Celem szczegółowym jest przeprowadzenie lokalnej kampanii społeczno-edukacyjnej, która prowadzić będzie do:

- podniesienia wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie;

- zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie;

- poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie;

- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach lokalnej kampanii społeczno- edukacyjnej przewidziane są następujące działania:

- rozpropagowanie na terenie gminy Konopiska plakatów, ulotek i broszur dotyczących przemocy domowej oraz plakatów z adresami instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy;

- trening asertywności zorganizowany dla chętnych mieszkańców gminy Konopiska w wymiarze 21 godzin;

- kurs samoobrony dla kobiet zorganizowany dla chętnych mieszkanek gminy Konopiska w wymiarze 70 godzin;

- otwarte 4-godzinne spotkanie mieszkańców gminy Konopiska z psychologiem na temat  zjawiska przemocy w rodzinie;

- otwarte 2,5-godzinne spotkanie mieszkańców gminy Konopiska  z policjantem z Komisariatu Policji w Blachowni, podczas którego omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: na jaką pomoc i wsparcie może liczyć ofiara przemocy zgłaszająca się na policję, jakie są prawa ofiar przemocy w rodzinie, jakie są działania policji skierowane wobec sprawcy przemocy, na czym polega procedura „Niebieskiej Karty”, dlaczego warto szukać pomocy w przypadku zostania ofiarą przemocy , jak przebiega interwencja policji w przypadku przemocy domowej, na czym polega dozór policyjny lub aresztowanie tymczasowe sprawcy przemocy itp.

- otwarte 3,5-godzinne spotkanie z prawnikiem dotyczące aspektów prawnych przemocy domowej tj. konsekwencje stosowania przemocy w rodzinie w świetle kodeksu karnego i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jaka jest procedura uzyskaniu rozwodu i alimentów od sprawcy przemocy, jak należy dokumentować fakt zaistnienia przemocy, aby później wykorzystać to w postępowaniu karnym, na czym polega izolacja ofiary od sprawcy przemocy, jaka jest sytuacja dziecka – świadka przemocy w postępowaniu karnym, gdzie ofiary przemocy mogą szukać pomocy i na jaką pomoc mogą liczyć, jakie są konsekwencje przekroczenia przez ofiarę przemocy granic obrony koniecznej itp.

- otwarte 3- godzinne spotkanie mieszkańców gminy Konopiska z psychologiem na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci;

- wystawienie dla mieszkańców gminy Konopiska przez więźniarki Zakładu Karnego w Lublińcu przedstawienia teatralnego pt. „Nic nie zrobiłam”, ukazującego skutki stosowania przemocy rodziców wobec dzieci.

Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach w okresie od 1 sierpnia 2011r. do 30 listopada 2011r.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać pod numerem telefonu (34) 3283 559 lub (34) 3282 030 wew. 51.

Poprawiony ( wtorek, 05 lipca 2011 13:24 )  
Nawigacja: Home Pomoc Społeczna KAMPANIA SPOŁECZNO- EDUKACYJNA „Powiedz NIE przemocy”

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj6
Wszystkie w tygodniu27
Ostatni miesiąc259
Suma wejść449654