Inwestycje

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 03.04.2015 r.

 

GR.6722.1.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2012 poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust.2-5, art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013, poz. 1235, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr  355/XLIV/2014 z dnia 4 czerwca 2015 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ALEKSANDRIA PIERWSZA - TERENY PRZEMYSŁOWE II”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.04.2015 r. do 08.05.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, pokój nr 3, w godzinach od 08.00 do 14.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska w dniu 08.05.2015 r.  o godz. 14.00

Poprawiony ( piątek, 03 kwietnia 2015 06:50 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.1.2014

Konopiska 02.04.2015r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że została wydana decyzja w związku z  postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z.o.o.

w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie  odcinka sieci gazowej w Konopiskach  na dz.nr.2409 , 2422.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.2.2014

Konopiska 31.03. 2015 r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647) zawiadamiam,  że w dniu 31.03.2015 r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Łukasza Trzepizura działającego w imieniu TAURON Dystrybucja Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5   42-201 Częstochowa zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie  i włączenie do sieci SN nowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Pięknej w Blachowni „ na dz.nr.643 w Aleksandrii I.

Poprawiony ( środa, 01 kwietnia 2015 12:04 ) Więcej…
 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska

Email Drukuj PDF

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

W dniu 13.03.2015 r. zawarto z RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska (ok. 1118 m).

Operacja zostanie zrealizowana na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00007-6921-UM1200011/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Poprawiony ( czwartek, 30 kwietnia 2015 14:03 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 09.03.2015 r.

GR.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647) zawiadamiam,  że w dniu 09.03.2014 r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Oddział w Zabrzu ul. Szczęść Boże  11 41- 800 Zabrze

zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej na dz.nr.2422,2409  wraz z przyłączem  w ul. Wrzosowej w Konopiskach

Poprawiony ( poniedziałek, 09 marca 2015 11:05 ) Więcej…
 

Sukces Wójta Gminy Konopiska

Email Drukuj PDF

W poniedziałek 23 lutego Wojewoda Śląski Piotr Litwa wręczył przedstawicielom 53 jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego promesy na odbudowę zniszczonej infrastruktury w wyniku klęsk żywiołowych.

Kwota 50 mln złotych została rozdysponowana na 44 gminy i 9 powiatów. Z naszego powiatu promesy otrzymały gminy Blachownia (450 tys.zł), Dąbrowa Zielona (600 tys.zł), Koniecpol (700 tys.zł ), Lelów (1 mln 900 tys.zł), Starcza (800 tys.zł). Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek odebrał drugą co do wielkości przyznawanych środków promesę opiewającą na kwotę  3. 550.000 zł.

Więcej…
 
Strona 3 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj5
Wszystkie w tygodniu11
Ostatni miesiąc195
Suma wejść466241