Zawiadomienie

Drukuj

Or.RG 0012.4.2011

Konopiska 2011-04-01

Zawiadamiam, że dnia 7 kwietnia 2011  (czwartek) o godz. 9,oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Konopiska

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

1.Funkcjonowanie SP ZOZ GOZ Konopiska

2.Analiza wykonania budżetu gminy za 2010  r.

3.Jakie działania zostaną podjęte na 2011 w celu promocji gminy

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

5. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji

Antoni Frania

Poprawiony ( czwartek, 07 kwietnia 2011 07:10 )