Edukacyjny start z Rodzicami

Drukuj

Od października 2009r do maja 2010r trwał projekt „Edukacyjny start z rodzicami” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1/POKL/9.5/2008. Projekt skierowany był do dzieci w wieku 3-5 lat zarówno uczęszczających do przedszkoli jak i dzieci niekorzystających z żadnej formy edukacji oraz ich rodziców.

Zajęcia odbywały się w przedszkolach na terenie gminy Konopiska (Aleksandria, Konopiska, Kopalnia, Rększowice, Hutki oraz Korzonek i Łaziec).

Z naszymi milusińskimi odbywały się systematycznie zajęcia z wczesnej nauki czytania, języka angielskiego oraz gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w ilości 4 godz. tygodniowo.

Głównym założeniem programu było pobudzenie aktywności rodziców w procesie przygotowania ich dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez edukację domową oraz edukację w przedszkolu. W projekcie również rodzice brali czynny udział w zajęciach wspólnie ze swoimi pociechami.

Odbyły się także warsztaty dla rodziców prowadzone przez psychologa, pedagoga, logopedę oraz metodyka wychowania przedszkolnego.

Cele projektu zostały zrealizowane, a więc:
- aktywny rodzic stał się współtwórcą szkolnego sukcesu dziecka,
- złagodzony stres związany z wcześniejszym rozpoczęciem edukacji szkolnej,
- przełamano społeczne przekonania o niemożności zapewnienia wiejskim dzieciom wyższej jakości usług edukacyjnych.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno rodziców jak i ich pociech.

Koordynator projektu
Agnieszka Chmielewska

 

Poprawiony ( środa, 18 sierpnia 2010 20:49 )