Ogłoszenie

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje psychologa do przeprowadzenia:
-        21 godzinnego treningu asertywności;
-        4 godzinnego spotkania z mieszkańcami gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
-        3  godzinnego spotkania z mieszkańcami gminy na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci

Przewidywana liczba uczestników na poszczególnych zajęciach- 20 osób. Trening asertywności oraz spotkania  odbywać się będzie w jednej z placówek oświatowych na terenie gminy Konopiska.
Usługa obejmuje:

  1. przeprowadzenie treningu asertywności;
  2. przeprowadzenie spotkań na w/w. tematy z mieszkańcami gminy Konopiska;

Oferty zawierające:

  1. Program treningu asertywności;
  2. Program spotkań z mieszkańcami gminy Konopiska;
  3. CV   oraz inne dokumenty potwierdzające  kwalifikacje i doświadczenie;
  4. Cenę brutto za przeprowadzenie treningu asertywności /umowa zlecenie/
  5. Cenę brutto za przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie /umowa zlecenie/
  6. Cenę brutto za przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami gminy na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci /umowa zlecenie/

Prosimy przesłać na adres

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Konopiskach

ul. Lipowa 1

42-274 Konopiska

z dopiskiem " Oferta – trening asertywności"

w terminie do dnia 17.08.2011r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 34 3283 559 lub 34 3282 030 wew. 51

Poprawiony ( poniedziałek, 01 sierpnia 2011 20:32 )