Pierwszy blok warsztatów, zrealizowany.

Drukuj

Pierwszy blok warsztatów, zrealizowany. W piątek, 22 czerwca, zakończyły się warsztaty z doradcą zawodowym które zwieńczone zostały wręczeniem zaświadczeń. 60 godzin warsztatów zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”.

Miały one na celu nabycie kompetencji umożliwiających aktywizację zawodową przez poznanie mocnych i słabych stron rynku pracy, wzmocnienie kreatywności w znalezieniu pracy. Uczestnicy uczyli się również sporządzać CV oraz list motywacyjny. Zajęcia rozpoczęły się 4 czerwca w Świetlicy „Otwarta dłoń” przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach, prowadziła je Pani Monika Ataniel.

W dniu dzisiejszym (25 czerwca), rozpoczął się blok warsztatów z psychologiem, które prowadzi pani Justyna Czarnacka – Wojtysek. Uczestników czeka 60 godzin zajęć psychoedukacyjnych, mających na celu nabycie kompetencji społecznych: zdobycia umiejętności komunikowania się w sytuacjach społeczno zawodowych. Uczyć się też będą zachowań asertywnych, zarządzania sobą i swoim czasem, radzenia sobie ze stresem. Tym razem zajęcia będą się odbywać przy ul. Sportowej 63, na t. zw. Orliku. Po tych warsztatach czekają ich spotkania w mniejszych grupach, na warsztatach dla Kobiet dotyczących godzenia różnych ról społecznych (rola żony, matki, pracownika), w celu uaktywnienia zawodowego oraz dla osób powyżej 50 roku życia (50+) motywujących do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwijających kreatywność, innowacyjność i chęć podejmowania wyzwań.

 

Projekt „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

www.efs.gov.pl


I DORAWDCA ZAWODOWY

Pierwszy blok warsztatów, zrealizowany. W piątek, 22 czerwca, zakończyły się warsztaty z doradcą zawodowym które zwieńczone zostały wręczeniem zaświadczeń. 60 godzin warsztatów zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”. Miały one na celu nabycie kompetencji umożliwiających aktywizację zawodową przez poznanie mocnych i słabych stron rynku pracy, wzmocnienie kreatywności w znalezieniu pracy. Uczestnicy uczyli się również sporządzać CV oraz list motywacyjny. Zajęcia rozpoczęły się 4 czerwca w Świetlicy „Otwarta dłoń” przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach, prowadziła je Pani Monika Ataniel.

 

 

II PSYCHOLOG

 

W dniu dzisiejszym (25 czerwca), rozpoczął się blok warsztatów z psychologiem, które prowadzi pani Justyna Czarnacka – Wojtysek. Uczestników czeka 60 godzin zajęć psychoedukacyjnych, mających na celu nabycie kompetencji społecznych: zdobycia umiejętności komunikowania się w sytuacjach społeczno zawodowych. Uczyć się też będą zachowań asertywnych, zarządzania sobą i swoim czasem, radzenia sobie ze stresem. Tym razem zajęcia będą się odbywać przy ul. Sportowej 63, na t. zw. Orliku. Po tych warsztatach czekają ich spotkania w mniejszych grupach, na warsztatach dla Kobiet dotyczących godzenia różnych ról społecznych (rola żony, matki, pracownika), w celu uaktywnienia zawodowego oraz dla osób powyżej 50 roku życia (50+) motywujących do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwijających kreatywność, innowacyjność i chęć podejmowania wyzwań.

 

 

Projekt „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

www.efs.gov.pl

Poprawiony ( wtorek, 26 czerwca 2012 14:06 )