Ogłoszenie

Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż w terminie od dnia 18.06.2012r. do wyczerpania środków finansowych odbywać się będzie nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach projektu ,, Bądź aktywny zawodowo”, poddziałanie 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów projektu ,, Bądź aktywny zawodowo” wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej musi zostać złożony przez bezrobotnego osobiście:

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pokój nr 6.

Podczas wizyty w Urzędzie Pracy niezbędne jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Procedury, kryteria, druki wniosków z logo EFS oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zostały zamieszczone w zakładce: Bezrobotni, w podzakładce: Środki na podjęcie działalności gospodarczej