OGŁOSZENIE - GOPS

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje firmy szkoleniowej do przeprowadzenia kursu na prawo jazdy w ramach realizacji projektu: "Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!" - Kurs prawa jazdy kategorii B - 6 os. Kurs prawa jazdy kategorii C plus przyspieszona kwalifikacja wstępna – 2 osoby

 

Usługa obejmuje:

  1. przeprowadzenie w/w kursów
  2. badania lekarskie
  3. materiały szkoleniowe
  4. pierwsze podejście do egzaminu

Oferta zawierająca:

  1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do przeprowadzenia kursu
  2. Wpis do rejestru WUP
  3. W przypadku kwalifikacji wstępnej opis sposobu jej przeprowadzenia (komputerowo, na zasadzie e-learningu, czy metodą wykładową, z podaniem miejsca realizacji części praktycznej, program zajęć z podaniem czasu w jakim można zrealizować szkolenia i od kiedy można rozpocząć dany kurs/kwalifikację wstępną)
  4. Cenę brutto za przeprowadzenie kursu

Prosimy przesyłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach
ul. Lipowa 1
42-274 Konopiska
z dopiskiem :

Oferta, kursy na prawo jazdy  "Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle - DZIAŁAJ"
w terminie do dnia 10.08.2012 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 504 098 414

Zapraszamy