Ogłoszenie

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z realizowanym Projektem     „Myśląc o przyszłości     nie pozostawaj w tyle - DZIAŁAJ!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach     Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje :

 

1. osobę do przygotowania pokazu multimedialnego podsumowującego projekt (umowa o dzieło). Pokaz ten odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012r.

2.  osobę do przygotowania i przeprowadzenia w dniu 12 grudnia 2012r. seminarium na temat równości szans (umowa zlecenie)

Oferty wraz z wyceną usługi prosimy składać do dnia  23 listopada 2011r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1, 42-274 Konopiska

www.efs.gov.pl

Poprawiony ( poniedziałek, 04 listopada 2013 10:10 )